logo
Guangzhou Quake E-Commerce Co., Ltd.
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại, Văn phòng Mua bán
Sản Phẩm chính: Đồ trang Sức thời trang, đồ trang sức làm bằng thép không gỉ trang sức, eo hạt chuỗi bụng, đồ trang sức bằng đá

Quality Option

 

Ready to Ship 

Fast shipping

Low MOQ

Low Try Cost

Most Popular designs

Help You Start a New Business Quick and Low Cost

Help You Catch Fashion Jewelry Trend Quick and Low Cost

  

 

Custom Services

You are the head

We are your hands 

Make your Ideas Ture

 

Time Will Prove US a Worth Supplier!

 

 

 

KING OPTION STAINLESS STEEL

TOP WAIST BEADS CHAINS